Probrané učivo do 17. 3.

Slabikář str. 61 (v pátek str. 62)

Písanka str. 20 – 3 řádky (v pátek zřejmě dokončíme, případně bude za DÚ a začneme str. 21)

Matematika str. 36 + str. 39/1.,2., 5. (v pátek str. 37, popř. 38 – podle situace ve třídě)

Matýsek str. 44 + 46/1., 2., 3., 4., 5., 6. – příprava na práci se souřadnicemi – vybarvuje se řádek-označen písmenem nebo sloupec-označen číslicí)

Prvouka – „velká“ str. 50-53 + 58; „Ája“ str. 44-48 – prosím o důraz na „zvířecí rodiny“ – děti vůbec neznají názvy samců, samic a mláďat. Budeme se zabývat též hlasy zvířat vyjádřenými citoslovci „búú, béé, méé“ atd.

Napsat komentář